วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

มารู้จักกับเว็บบล็อกกันสักนิดดีไหมครับ

Blog คืออะไร

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Weblog หรือ Blog
  .....Blog มาจากคำว่า World Wide Web ซึ่งหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันไปทั่วโลกกับคำว่า log แปลว่า บันทึก รวมกันเป็น Weblog นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า Blog ซึ่งเป็นเว็บไซต์พันธุ์ใหม่รูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก สามารนำมาประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์ได้กับแทบทุกวงการ การสร้างสรรค์ Weblog ทำได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์มากนักก็สามารถทำได้อย่างสวยงามน่าทึ่ง ดังที่ท่านจะได้ลงมือปฏิบัติในครั้งนี้

  ข้อดีของWeblog มีหลายประการ คือ
  ...1. ใช้เว็บส่วนตัวหรือสาธารณก็ได้
  ...2. ไม่ต้องใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ชั้นสูงก็สามารถทำได้
  ...3. ไม่ต้องของพื้นที่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเหมือเว็บไซต์ทั่วไป
  ...4. สามารถบรรจุภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวเหมือนเว็บไซต์ทั่วไปได้
  ...5. สามารถใช้งานหรือปรับแต่งให้สวยงามได้ด้วยตนเอง
  ...6. นำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ดี
  ...7. สำหรับ Weblog ของ Blogger สามารถบรรจุบทความได้มากถึง 999 บท
  ...8. สามารถสร้างสรรค์องค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการทำงานได้หลายอย่าง เช่น ตัวเลขนับผู้ชม (counter) กระดานข่าว (web board) สไลด์(slides) คลิบวีดิทัศน์ (video clip) เป็นต้น
  ...9. สามารถกำหนดผู้ชมตามที่ต้องการได้
  ...10. สามารถเชื่อมโยชน์กับเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ตามต้องการ

 • ด้วยคุณสมบัติที่ดีดังกล่าว ทำให้ weblog ได้รับความนิยมไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในวงการศึกษามีการนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนแบบผสมผสานได้เป็นอย่างดี weblog จะทำหน้าที่เชื่อโยชน์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือผู้เรียนกับผู้เรียนได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ที่มีอินเตอร์เน็ตใช้ ผู้เรียนสามารถค้นคว้าความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนได้จากเว็บไซต์อื่นได้มากมายมหาศาล ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงสาระของเนื้อหาที่สอนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้น weblog จึงเป็นสื่อการสอนอีกชนิดหนึ่งที่จะช่วยให้ครูอาจารย์จัดการเรียนการสอนได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น: